Objav Krista v Radvani

Všetkých záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život pozývame do Radvane, kde bude prebiehať kurz OBJAV KRISTA. Uskutoční sa počas siedmych pondelkových večerov od 27. 2. do 10. 4. 2017. Tieto pravidelné stretnutia budú prebiehať v Banskej Bystrici v rímskokatolíckom kostole v Radvani na Hôrke v čase od 18:45 do 20:30

 
Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky, diskusie v skupinkách a občerstvenia. 
 
Budeme sa venovať týmto témam: 
 

   > Aký je zmysel života?

   > Prečo je Ježiš dôležitý?

   > Čo nám chce Ježiš povedať?

   > Prečo potrebujem Spasiteľa?

   > Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?

   > Nový život v Duchu: byť učeníkom v Katolíckej cirkvi

   > Veriť a niekam patriť: prečo potrebujem Cirkev?

Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov, ktorá bude v sobotu 1. 4. 2017.

Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú vytvoriť alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, zakúsiť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako Jeho deti a boli učeníkmi v Katolíckej cirkvi. Je otvorený pre všetky vekové kategórie.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 18.2.2017 vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU alebo priamo na farskom úrade v Radvani (BB). 

Viac sa informácií nájdete na:
 
 

Komentáre sú uzavreté