Farské oznamy 13. 02. 2017 – 19. 02. 2017

kostol_ikonaNP

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 4 Emílie Kukučkovej
  • Kto chce prehĺbiť svoj duchovný život v Radvani bude prebiehaťkurz OBJAV KRISTA. Uskutoční sa počas siedmych pondelkových večerov od 27. 2. do 10. 4. 2017.  Prihlásiť sa treba do 18.2.2017. Bližšie info poskytne Jaroslav Kostúr.
  • V termíne 11. – 18. 5. 2017 sa bude konať dekanátna púť do Fatimy. Program je na nástenke. Prihlásiť sa môžete na fare do 20. februára 2017. Do konca februára je potrebné zložiť zálohu 300 €
  • Dňa 25. 2. 2017 si chce v Priechode náš p. starosta Michal Vráb, syn Pavla Vrába a Aleny rod. Kostúrovej, bytom Podkonice 227 vyslúžiť sviatosť manželstva s Martou Chabanovou. Ak by niekto vedel o prekážke, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.
  • Dnes o 18.00 bude vo fare stretnutie farskej rady
pondelok
13.02.2017 18.00 + Anna a Jozef Gregorčok č.d. 137
utorok
14.02.2017 18.00 + Helena a Valentín Ivanič
streda
15.02.2017 18.00  + Ondrej a Etela Budajoví
štvrtok
16.02.2017 18.00 Poďakovanie a prosba za božie milosti v manželstve
piatok  
17.02.2017 nebude
sobota
18.02.2017 nebude
nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období
19.02.2017 09.00 Za všetkých farníkov

 

Komentáre sú uzavreté