Farské oznamy 20. 02. 2017 – 26. 02. 2017

kostol_ikonaNP

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
 • V termíne 11. – 18. 5. 2017 sa bude konať dekanátna púť do Fatimy. Program je na nástenke. Prihlásiť sa môžete na fare do 20. februára 2017. Do konca februára je potrebné zložiť zálohu 300 €
 • Dňa 25. 2. 2017 si chce v Priechode náš p. starosta Michal Vráb, syn Pavla Vrába a Aleny rod. Kostúrovej, bytom

  Podkonice 227 vyslúžiť sviatosť manželstva s Martou Chabanovou. Ak by niekto vedel o prekážke, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 • Dnes po sv. omši bude stretnutie birmovancov 
  pondelok  
  20.02.2017 18.00 + rodičia a starí rodičia
  utorok  
  21.02.2017 18.00 + Mária Turčanová
  streda Katedra sv. Petra apoštola – sviatok
  22.02.2017 18.00  Požehnanie pre deti
  štvrtok sv. Polykarp, biskup a mučeník – spomienka
  23.02.2017 18.00 Poďakovanie a prosba o ďalšie milosti pre rodiny
  piatok  
  24.02.2017 18.00 Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o ďalšie milosti pre rod. Ulbrikovú
  sobota  
  25.02.2017 13.00 + Lucia Luptáková (zádušná)
  nedeľa Ôsma nedeľa v cezročnom období
  26.02.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté