Podkonický spravodaj 4 / 2017

Z aprílového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Uznesenie z OZ z 28.02.2017
– Marec v našej škole
– Zber odpadkov 2017 – bilancia
– Päťdesiat odtieňov deravej cesty
– Udalosti VEĽKEJ NOCI 

Spravodaj 4 / 2017 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 4 / 2017 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Komentáre sú uzavreté