Farské oznamy 15. 05. 2017 – 21. 05. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladky Turčanovej

  • V utorok a stredu budú sv. omše o 17.00, budúcu nedeľu kvôli Tonkovičovým slávnostiam o 10.00!
  • Túto sobotu – 20. mája bude pod Pamätníkom SNP deň rodiny – pripravené rôzne súťaže i program pre deti.
  • Počas mojej neprítomnosti sa môžete obrátiť na priechodského p. farára 0907365781/048418913
  • Úloha pre deti: nakresliť čo by chceli dostať ako darček
  • V mesiaci máji sa budeme po sv. omši v nedeľu modliť loretánske litánie
  • Dnes je zbierka na opravu veže kostola
  • Zbierka na seminár činila 210,- €
pondelok  
15.05.2017 nebude
utorok Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – spomienka
16.05.2017 17.00 + Anna – 5. výročie
streda  
17.05.2017 17.00 + Lýdia a Jozef Budaj
štvrtok  
18.05.2017 nebude
piatok (detská sv. omša)
19.05.2017 18.00 + Jozef Kostúr
sobota  
20.05.2017 7.30 + Júlia, František Slobodník a starí rodičia
nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa
21.05.2017 10.00 Za všetkých farníkov

 

Komentáre sú uzavreté