Farské oznamy 05. 06. 2017 – 11. 06. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
  • Úloha pre deti: nakresliť Pána Ježiša a sv. Petra
  • Zbierka na masmédia činila 150 €.
  • S radosťou vám oznamujem, že 9. 6. 2017 v Bratislave chce uzavrieť manželstvo Jana Slobodníková s Martinom Böhmom. Odporúčam snúbencov vašim modlitbám.

pondelok Svätodušný pondelok
05.06.2017 18.00 + Mária a Jozef Rábek
utorok  
06.06.2017 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
streda  
07.06.2017 nebude
štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza – sviatok
08.06.2017 18.00 + Emil Patráš
piatok  
09.06.2017 18.00 + Lucia Luptáková
sobota  
10.06.2017 7.30 Požehnanie pre rodinu Slobodníkovú – 50. rokov manželstva
nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice
11.06.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté