Spoločenstvo Shekinah v Podkoniciach

Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch pod názvom Shekinah tvoria mladí ľudia a mladé rodiny s deťmi z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Shekinah je hebrejské slovo, ktoré znamená zjavovanie Božej prítomnosti. Poslaním spoločenstva je spolupracovať na misijnej činnosti redemptoristov a vytvárať priestor, aby všetci ľudia mohli počuť Otcov hlas a zakúsili lásku Ježiša Krista skrze prítomnosť Ducha Svätého. Spoločenstvo založil redemptorista P. Jozef Mihok v roku 2014 vo farnosti Radvaň, zároveň je aj vedúcim spoločenstva.

Každú poslednú stredu v mesiaci organizuje modlitbu chvál spolu spojenú s eucharistickou adoráciou. Modlitba prebieha vždy v kostole v Radvani po sv. omši od 19:00 do 21:00 hod. Taktiež sa konajú raz do mesiaca rodinné chvály pre rodiny s deťmi. Okrem otvorených modlitbových stretnutí v stredu na fare sa spoločenstvo zúčastňuje ľudových misií, ktoré vedú pátri redemptoristi, napr. v Detve, v Sučanoch, v Sebedraží. Niektorí členovia spoločenstva už boli aj na misijných výjazdoch v Poľsku, na Ukrajine a na konci júna sa chystajú do Kazachstanu. Viacej o aktivitách a službe spoločenstva sa dozviete na facebookovej stránke: Spoločenstvo Shekinah.

Srdečne pozývame na sv. omšu v nedeľu 18. júna o 9.00 hod. do kostola sv. Martina v Podkoniciach, ktorú bude celebrovať P. Jozef Mihok. Po nej bude nasledovať program, ktorý bude pozostávať z piesní, scénok, svedectiev a modlitby. Tešíme sa na stretnutie s vami vo vašej farnosti. Veríme, že to bude požehnaný čas pre každého z vás, ako aj pre členov nášho Spoločenstva Shekinah.

Janka Antalová,
Spoločenstvo Shekinah

 

Komentáre sú uzavreté