Farské oznamy 04. 09. 2017 – 10. 09. 2017

  • Starostlivosť o kostol skupina č. 9 Renáty Budajovej

 

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa pričinili o úspešný priebeh Farského dňa

 

S radosťou vám oznamujem, že v sobotu 9.9.2017 v našom kostole chce uzavrieť sviatosť manželstva Martin Valent, syn Vladimíra Valenta a Márie r. Puťošovej, bytom Podkonice 345 s Janou Čopíkovou. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju nahlási vo fare. Odporúčam snúbencov do vašich modlitieb.

 

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Predplatné na rok je 13,50 €. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám vo fare alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk

pondelok
04.09.2017 18.00 + Martin, Anna a starí rodičia
utorok sv. Terézia z Kalkaty, panna a rehoľnica – spomienka
05.09.2017 18.00 Zomrelí z rodiny Turčanovej
streda
06.09.2017 18.00 + Oľga
štvrtok sv. Košickí mučeníci – spomienka
07.09.2017 18.00 + Mária a Emil Barla
piatok Narodenie Panny Márie – sviatok
08.09.2017 18.00 + Boris Bobák a starí rodičia
sobota
09.09.2017 16.00 Sobášna – Martin Valent a Jana Čopíková
nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa
10.09.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté