Farské oznamy 11. 09. 2017 – 17. 09. 2017

 • Starostlivosť o kostol skupina č. 10 Jany Gregorovej

 • Poprosím rodičov birmovancov, keby mohli ostať teraz po sv. omši v kostole na krátku poradu
 • V pondelok by som poprosil o pomoc vo fare.
 • V piatok je sviatok Sedembolestnej Panny Márie – farnosť Priechod pozýva na sv. omšu o 10.30. Po nej je pripravené občerstvenie.

 • V sobotu sa náš otec biskup dožíva 60. rokov, pomodlime sa za neho budúcu nedeľu.
  pondelok
  11.09.2017 18.00 + Anna a Martin Ivanič
  utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie
  12.09.2017 18.00 Zomrelí z rodiny Pospíšilovej a Ditrichovej
  streda sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka
  13.09.2017 18.00 + rodičia Homoloví, deti František, Vlasta a Pavol
  štvrtok Povýšenie Svätého kríža – sviatok
  14.09.2017 18.00 + Júlia, Anna a Pavol
  piatok Sedembolestná Panna Mária – slávnosť
  15.09.2017 18.00 + Ema Ivaničová
  sobota sv. Kornélius, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci
  16.09.2017 07.30 Poďakovanie a prosba o BP pre rodinu Turčanovú
  nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa
  17.09.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté