Pokládka novej vody – začiatok prác

Od utorka 17. októbra 2017 začínajú stavebné práce na pokládke nového vodovodného potrubia v centre našej obce. Obec Podkonice zabezpečuje podľa dohody s StVPS, a.s. odstránenie asfaltového časti chodníka od strednej zastávky po hornú zastávku. Bude sa robiť ľavá časť vozovky (pohľad severný). Následne od budúceho týždňa t.j. od 23. októbra2017 dodávateľ vody v našej obci spoločnosť Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s. začne s prácami na tomto celom úseku výkovými prácami a následne pokládkou nového potrubia.

Vodovodné potrubie sa momentálne nachádza pod novým asfaltom. Po rekonštrukcii už bude v chodníku. Staré potrubie ostane v ceste bez vody. Od roku 2015 sme sa snažili vyrokovať opravu cesty na Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorému naša cesta patrí. Túto investíciu sa podarilo schváliť vlani v máji. Následne po stretnutí s predstaviteľmi vodární, cestárov, telekomunikácií bol navrhnutý postup na rekonštrukciu vody, cesty a obec sa zaviazala opraviť chodník.

Združená investícia sa však naťahuje. Tak ako to bolo vlani pri cestárskych prácach – realizovali sa až v novembri a decembri, rovnako je to aj s vodárenskými prácami. Začínajú v októbri, kedy už mali opravy byť dávno hotové. Žial, obecný úrad túto sitáciu nedokáže ovplyvniť, nakoľko ako sme písali v Podkonickom spravodaji niekoľkokrát, žiadne dohody, ktoré boli uzatvorené medzi nami ako keby neplatili.

Sme však veľmi radi, že sa začína pracovať. Bude to znamenať pokrok ako sme si ho naplánovali. Zároveň sa vám ospravedlňujeme za znížený komfort. Dovoľujeme si vás upozorniť, aby ste pri prechádzaní znížili rýchlosť a dbali na bezpečnosť chodcov a cyklistov. 

Komentáre sú uzavreté