Pozvánka na predstavenie 7 projektov námestia a 14 projektov Niva zástavba

Jesenný čas tak trochu patrí k zbere úrody. Aj my už žneme plody našej práce. Ako sme vás informovali v minulom roku, podarilo sa nám nadviazať úzku spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, fakultou architektúry. Vďaka pani dekanke fakulty doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD. boli naše myšlienky pretavené do reality. Študenti 3. ročníka dostali za cieľ svojich bakalárskych prác pripraviť Návrh stavebného

riešenia Námestia Podkonice spolu s námestím pred Kostolom sv. Martina a druhá skupina Návrhu urbanistického zastavania územia Nivy a Za Humni výstavbou rodinných domov a občianskeho vybavenia. Na námestie sme dostali 7 návrhov a na Nivy máme 13 návrhov. Určite ste všetci zvedavý, ako by to mohlo vypadať. Preto vás pozývame v nedeľu 22. októbra 2017 o 16:00 do sály Kultúrneho domu na verejné zhromaždenie občanov. Programom vás bude sprevádzať starosta obce Ing. Michal Vráb spolu s Ing. Martinom Očenášom.

Program:

Predstavenie návrhov námestia

Predstavenie návrhov zastavania územia lokality Niva a Za Humni

Návrh vysporiadania pozemkov v lokalite Niva

Tešíme sa na vás!

Komentáre sú uzavreté