Farské oznamy 30. 10. 2017 – 05. 11. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Mária Vrábová ml.
 • Ďakujem všetkým birmovancom a ich rodičov za upratovanie. Dnes po sv. omši budeme mať stretnutie.
 • Na misie sa vyzbieralo 260,- €. Vďaka!
 • Môžete si zakúpiť sviečku za nenarodené deti za príspevok 1,- €
 • Počas týchto dní môžeme získať odpustky pre duše v očistci:

  • pokiaľ sme po sv. spovedi, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a
  • 2.11. – v kostole sa pomodlí Otče náš + Verím v Boha
  • 1.11 – 8.11 – navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci – chorých budem chodiť spovedať od 8.00
 • Detské sv. omše budú bývať od novembra v piatky. Od budúcej nedele si môžete vyzdvihnúť prihlášky na 1. sv. prijímanie.
  pondelok
  30.10.17 18.00 Poďakovanie za prežité roky a prosba o božiu pomoc pre rodinu
  utorok
  31.10.17 18.00 + Ján Mojžiš
  streda VŠETKÝCH SVÄTÝCH – prikázaný sviatok
  01.11.17 09.00

  15.00

  Za všetkých farníkov

  pobožnosť na cintoríne za zosnulých

  štvrtok Spomienka na všetkých verných zosnulých
  02.11.17 18.00 Za zomrelých kňazov a biskupov diecézy
  piatok
  03.11.17 18.00 Poďakovanie za 85. r. života Emílie Slobodníkovej a prosba o božiu pomoc
  sobota sv. Karol Boromejský, kňaz – spomienka
  04.11.17 07.30 + Mária a Peter Turčan
  nedeľa Tridsiata prvá nedeľa
  05.11.17 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté