Farské oznamy 06. 11. 2017 – 12. 11. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej
  • Môžete si zakúpiť sviečku za nenarodené deti za príspevok 1,- €
  • Počas týchto dní môžeme získať odpustky pre duše v očistci:
    • pokiaľ sme po sv. spovedi, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a do 8.11 – navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých
  • Detské sv. omše budú bývať od novembra v piatky. V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na 1. sv. prijímanie. Vyplnené prihlášky treba doniesť do 1.12. 2017

  • V sobotu po sv. omši budem spovedať birmovancov. V nedeľu, prosím, rešpektujte vyhradené lavice.
pondelok
06.11.2017 18.00 + Emil Victory
utorok
07.11.2017 18.00 + Irena, Ján Stanko a ostatní z rodiny
streda
08.11.2017 18.00 + František – 15. výročie
štvrtok Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok
09.11.2017 18.00 + Anna, Ján, Veronika, Viliam a starí rodičia
piatok sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi – spomienka
10.11.2017 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku (detská)
sobota sv. Martin z Tours, biskup – slávnosť
11.11.2017 07.30 Poďakovanie za prežité roky
nedeľa Tridsiata druhá nedeľa
12.11.2017 10.30 Za všetkých farníkov (birmovka)

Komentáre sú uzavreté