Farské oznamy 20. 11. 2017 – 26. 11. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Márie Ivaničovej
  • V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na 1. sv. prijímanie. Vyplnené prihlášky treba doniesť do 1.12. 2017
  • Dnes je zbierka na seminár

20.11.2017 18.00 + Emília, Matúš Mrva a starí rodičia
utorok Obetovanie Panny Márie – spomienka
21.11.2017 nebude
streda sv. Cecília, panna a mučenica – spomienka
22.11.2017 18.00 + Mária, Rudolf, Anton a Jozefína
štvrtok
23.11.2017 18.00 + Júlia Rapčanová, manžel a syn
piatok sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spol. mučeníci – spomienka
24.11.2017 18.00 + Mária, Július, Ján a starí rodičia z oboch strán (detská)
sobota
25.11.2017 07.30 + Ondrej, rodičia a súrodenci
nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa – Krista Kráľa
26.11.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté