Ihrisko a oddychová zóna alebo iba zarastená tráva?

Informácie k ihrisku a oddychovej zóne pri bytovke.Celý projekt spadá pod trochu krkolomný názov: Projekt – Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Podkonice.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. októbra 2017 schválilo zapojenie sa do projektu uznesením číslo 77/2017  a pod názvom: Zapojenie sa do predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice“, realizovaného v rámci výzvy IROP_PO04-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 9 734,00 EUR. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

O čo ide? V prípade schválenia môžeme vybudovať zelenú – bezbarierovú plochu pre občanov všetkých vekových kategórií. Takýto priestor nám v obci chýba ako soľ. Ihriko kde si môžu zacvičit nielen deti, ale aj ich doprovod. Miesto, kde kde si môžeme v kľude posedieť. Ako ideálne by sa nám javilo mať niečo takéto v areály futbalového ihriska, lenže tam podobnému zámeru bránia nevyspořádané pozemky, a nemožnosť čerpať na takýto priestor. Rovnako by to bolo lepšie mať v škole. Znovu je stopka na čerpanie z tohoto programu na areál školy.

Keď sa objevila výzva umožňujíca revitalizáciu obecného vnútrobloku, tak nám to přišlo ako zaujímavá možnosť zveladiť a investovať čas a finančné prostriedky do obecného pozemku nad bytovkou. Nebude se tam nikdy stavať, ale podľa nás je škoda, že plocha má byť iba zatrávnená a nevyužívaná. Podkonice nie je Petržalka a tak ani vyťaženosť vybudovaných ihrisk by nebyla pre priliehajúcu bytovku extra zaťažujíca. Zároveň by umožnila napríklad cyklistom zastaviť sa sa pri výjezde z obce a alebo po návrate z cyklotúry. Posúďte sami vo fotogalérii. Fotografie ako to vypadá dnes a ako by to vypadalo v prípade realizácie si môžete pozrieť nižšie.

Komentáre sú uzavreté