Farské oznamy 25. 12. 2017 – 31. 12. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 2 Katarína Hošalová
  • Dnes po sv. omši bude stretnutie koledníkov vo fare
  • Koledníci Dobrej noviny budú chodiť v našej farnosti 26. 12. 2017 po sv. omši
  • Ďakujem všetkým za pomoc pri príprave Vianoc.

  • Zhodnotenie roka bude v sobotu 30.12.2017 a po sv. omši punč
  • Vo štvrtok po sv. omši budem udeľovať sviatosť pomazania chorých
pondelok Narodenie Pána – prikázaný sviatok
25.12.2017 00.00

10.00

Za všetkých farníkov

Za božiu pomoc a požehnanie pre rodiny Petra a Matúša

utorok sv. Štefan, prvý mučeník – sviatok
26.12.2017 09.00 Za birmovancov
streda sv. Ján, apoštol a evanjelista – sviatok
27.12.2017 18.00 + Margita a Zdeno Kňažko
štvrtok sv. Neviniatka, mučeníci – sviatok + pomazanie chorých
28.12.2017 18.00 + Michal a Mária Bobákoví
piatok
29.12.2017 18.00 + Dušan Potkan – 1. výročie
sobota
30.12.2017 16.00 Za dobrodincov farnosti
nedeľa sv. rodiny Ježiša, Mária a Jozef – sviatok
31.12.2017 09.00

23.30

Za všetkých farníkov

adorácia

Komentáre sú uzavreté