Farské oznamy 15. 01. 2018 – 21. 01. 2018

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
  • Ďakujem všetkým za reprezentáciu farnosti pri modlitbe sv. ruženca do rádia Lumen.
  • úloha pre deti – nakresliť uzdravenie ochrnutého
  • Dnes v nedeľu budeme pokračovať v požehnávaní domov
  • od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

pondelok  
15.01.2018 18.00 + Peter Kostúr, Mária a Edita
utorok  
16.01.2018 18.00 + Ludvik a rodičia
streda  
17.01.2018 18.00 + Marta a Pavol Turčan
štvrtok sv. Anton, opát – spomienka
18.01.2018 18.00 + Irena a Pavol Kostúr a synovia
piatok  
19.01.2018 18.00 + Nataša a Denisa – detská
sobota sv. Šebastián, mučeník – spomienka
20.01.2018 07.30 + Milan Pavlenda
nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok
21.01.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté