Podkonický spravodaj 2 / 2018

Februárové číslo spravodaja vychádza v neskoršom termíne. Je to z toho dôvodu, že jeho vydanie bolo viackrát pozastavené, napriek tomu, že sa redakčná rada jednoznačne zhodla na uzavretí čísla a jeho tlači. Navyše bolo číslo dodatočne upravované a dopĺňané o reakcie a komentáre. Z týchto dôvodov za obsahovú stránku vydania, redakčná rada nemôže prevziať zodpovednosť.  

Po skúsenostiach s poslednými číslami Podkonického spravodaja z redakcie odchádzam (viac sa dočítate na poslednej strane spravodaja). Všetkým čitateľom však ďakujem za rôzne pripomienky a postrehy k jednotlivým vydaniam. Aj vďaka nim sme chceli robiť Podkonický spravodaj lepším. Verím, že aj v budúcnosti sa to bude dariť.

Jaroslav Kostúr ml.
predseda redakčnej rady Podkonického spravodaja

Spravodaj 2 / 2018 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 2 / 2018 – harmonogram vývozu odpadov >>

Spravodaj 2 / 2018 v PDF verzii určený na TLAČ >>

 

 

Komentáre sú uzavreté