Farské oznamy 05. 03. 2018 – 11. 03. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 1 Anny Kostúrovej
• Úloha pre deti – nakresliť ako môžeme urobiť radosť Pánu Bohu
• Voľby do farskej rady budú po Veľkej noci
• Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v sobotu 24.3.2018 od 9.00 – 11.00

pondelok
05.03.2018 18.00 + Anna a František Flaška
utorok
06.03.2018 18.00 + Alžbeta, Ján Jamrich a Emília
streda
07.03.2018 15.00 + Ján Kostúr – pohrebná
štvrtok
08.03.2018 18.00 + Martin, Emil a Hedviga
piatok
09.03.2018 14.00 + Milan Pavlák – pohrebná
sobota
10.03.2018 07.30 + Vitališ Gregorčok a zomrelí z rodiny
nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa
11.03.2018 09.00

15.00

Na úmysel kňaza

Krížová cesta

Komentáre sú uzavreté