Farské oznamy 12. 03. 2018 – 18. 03. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 2 Kataríny Hošalovej 
• Úloha pre deti – nakresliť ako môžeme urobiť radosť Pánu Bohu
• 
Nácvik pašií bude v pondelok po sv. omši vo fare
• Po Veľkej noci budeme mať voľby do farskej rady. O dva týždne budete môžete navrhovať  svojich kandidátov, ktorí musia mať minimálne 18. rokov, mať aspoň krst, bývať v Podkoniciach a chcieť byť nápomocní pri rozvíjaní našej farnosti.
• Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v sobotu 24.3.2018 od 9.00 –  11.00
• Dnes po sv. omši bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

pondelok  
12.03.2018 18.00 + Ondrej Nemčok
utorok  
13.03.2018 18.00 + Jozef, Anna a starí rodičia
streda  
14.03.2018 18.00 Za modliacich sa prístrešie u Gregorov
štvrtok  
15.03.2018 18.00 + Jaroslav Turčan
piatok Detská sv. omša
16.03.2018 18.00 + Jozef a Zlatica Beňoví
sobota  
17.03.2018 07.30 + Boris Šípka
nedeľa Piata pôstna nedeľa
18.03.2018 09.00

15.00

Na úmysel kňaza

Krížová cesta

Komentáre sú uzavreté