Farské oznamy 19. 03. 2018 – 25. 03. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 3 Emílie Beňovej
• Úloha pre deti – nakresliť príchod Pána Ježiša do Jeruzalema
• Nácvik pašií bude v pondelok po sv. omši vo fare
• Po Veľkej noci budeme mať voľby do farskej rady. Od Kvetnej nedele budete môžetenavrhovať svojich kandidátov, ktorí musia mať minimálne 18. rokov, mať aspoň krst, bývať v Podkoniciach a chcieť byť nápomocní pri rozvíjaní našej farnosti.
• 
Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v sobotu 24.3.2018 od 9.00 – 11.00
• 
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom, budúcu nedeľu je zbierka na mládež
• 
Poďakovanie za DN.
• 
V sobotu sa mení čas.
• 
Budúcu sv. omšu začneme vonku pri misijnom kríži. Môžete si doniesť ratolesti.

pondelok sv. Jozef, manžel Panny Márie – sviatok
19.03.2018 18.00 + Jozef Kostúr a dcéra Marta
utorok  
20.03.2018 18.00 + Emília, Anton a brat Viliam
streda  
21.03.2018 18.00 + Milan, rodičia a ostatní z rodiny
štvrtok  
22.03.2018 18.00 + Peter Babjak
piatok Detská sv. omša
23.03.2018 18.00 + Mária Vrábová
sobota  
24.03.2018 07.30 + Mária, Rudolf, Jozefína a Anton
nedeľa Kvetná nedeľa
25.03.2018 09.00

15.00

Za všetkých farníkov

Krížová cesta

Komentáre sú uzavreté