Farské oznamy 09. 04. 2018 – 15. 04. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladky Turčanovej
• úloha pre deti – nakresliť nejakú z udalostí Veľkej noci
• Dnes po obede o 15.00 sa budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva
• Dnes uzatvárame kandidátku ľudí do farskej rady.• Kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva + Verím v Boha + Otče náš a povzdych Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba, môže pre seba alebo duše v očistci získať úplné odpustky.
• V sobotu a nedeľu (14. – 15. 4) bude v Slovenskej Ľupči duchovná obnova – program na nástenke.

pondelok  
09.04.2018 18.00 + František a Anna Slobodníkoví a ich deti (č.d. 313)
utorok  
10.04.2018 18.00 + rodičia Ivaničoví
streda sv. Stanislav, biskup a mučeník – spomienka
11.04.2018 18.00 + Stanislav Šípka a rodičia
štvrtok  
12.04.2018 18.00 Zomrelí z rodiny Vrábovej
piatok  
13.04.2018 nebude
sobota  
14.04.2018 nebude
nedeľa Tretia Veľkonočná nedeľa
15.04.2018 09.00 Na úmysel kňaza

Komentáre sú uzavreté