Farské oznamy 02. 04. 2018 – 08. 04. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
• úloha pre deti – nakresliť nejakú z udalostí Veľkej noci
• Do budúcej nedele môžete navrhovať svojich kandidátov do farskej rady, ktorí musia mať minimálne 18. rokov, mať aspoň krst, bývať v Podkoniciach
• Ďakujem všetkým, ktorísa podieľali na krásnom slávení Veľkonočných obradov
• Kto si na budúcu nedeľu uctí obraz Božieho milosrdenstva + Verím v Boha + Otče náš a povzdych Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba, môže pre seba alebo duše v očistci získať úplné odpustky.
• V piatok budem našich chorých spovedať od 8.00

pondelok Veľkonočný pondelok
02.04.2018 09.00 + Mária a Alžbeta
utorok  
03.04.2018 18.00 + Emília, Ľudka, Jožka a zomrelí z rodiny Šípkovej
streda  
04.04.2018 18.00 + Nelka a Juraj Ondriaš
štvrtok  
05.04.2018 18.00 Zomrelí starí rodičia a ich deti z rodiny Pavlendovej
piatok  
06.04.2018 18.00 + Ján Valent
sobota  
07.04.2018 07.30 + Ján Bobák
nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva
08.04.2018 09.00

15.00

Za všetkých farníkov

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Komentáre sú uzavreté