Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 22.05.2018

Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem o dianie v našej obci na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v utorok 22. mája 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu. Na programe rokovania budú odložené body z posledného OZ, ale aj iné. Viac v navrhovanom programe: 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovanie OZ
3. Voľba overovateľov, návrhovej komisie
4. Kontrola rozpočtu obce po 1Q 2018
5. Odložený bod z OZ z 27.3.2018 Chodník od dolnej po strednú zastávku, príprava podkladov do súťaže, príprava realizácie a odklad prác na chodníku od strednej po hornú zastávku
6. Odložený bod z OZ z 27.3.2018 Prítomnosť obecného právnika za zasadnutiach OZ
7. Odložený bod z OZ z 27.3.2018 Nevyplatenie dotácie OZ PÚTNIK
8. Odložený bod z OZ z 27.3.2018 Kontrola používanie MV Dacia Duster v rokoch 2016 a 2017, v prípade ukončenej kontroly zo strany kontrolóra obce
9. Realizácia kanalizácie pod Bukovinou
10. Výstavba novej hasične na školskom dvore alebo iná lokalita
11. Dohody na obecnom úrade, aké dohody existujú na OU, na aké činnosti resp. práce sú určené, aký je rozsah činností a prác, a aká je finančná náhrada za jednotlivé sumy, ozrejmenie položky v rozpočte 2000 EUR na r. 124
12. Personálne obsadenie redakčnej rady, voľba predsedu resp. členov
13. Zrušenie limitu 500 EUR pre starostu obce na zmenu a úpravy rozpočtu obce
14. Zverejňovanie faktúr a zmlúv na web stránke obce Podkonice (od 20.2.2018 do 23.4.2018 nebola žiadna zmena obsahu zverejňovaných dokumentov)
15. Drobné realizácie stavieb – kontajnerové státia, parkovisko ZŠ, iné
16. Diskusia
17. Návrh a schválenie uznesení
18. Záver

zdroj: www.podkonice.sk

 

Komentáre sú uzavreté