Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 4.7.2018

Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem o dianie v našej obci na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu
4. júla 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu. Na programe rokovania budú odložené body z posledného OZ, ale aj iné. Viac v navrhovanom programe: 

1. Otvorenie
2. Voľba členov komisií OZ (zapistovateľ, overovatelia zápisnice, návrhová komisia)
3. Chodník od dolnej zastávky po strednú zastávku, príprava podkladov do súťaže, príprava realizácie a odklad prác na chodníku od strednej po hornú zastávku
4. Prítomnosť obecného právnika na zasadnutiach OZ
5. Kontrola používania vozidla Dacia Duster zo strany kontrolóra obce Podkonice
6. Zrušenie limitu 500 eur pre starostu obce na zmenu a úravy rozpočtu obce
7. Žiadosť o súhlas na umiestnenie herného automatu na stávkové hry do Pohostinstva Podkova obce Podkonice
8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Slovenské lyžiarske múzeum
9. Žiadosť o odpočítanie 5000 eur z nájomného za Chatu Pleše
10. Nákup konvektomatu do kuchyne Základnej školy s materskou školou kvôli zvýšeniu výdaju počtu obedov
11. Žaloba občana Ivana B. voči obci Podkonice
12. Nájomná zmluva medzi Obcou Podkonice a Ivan K.
13. Návrh VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Podkonice
14. Zmena názvu Hasičskej jednotky obce
15. Návrh starania sa o starších ľudí obce Podkonice a vytvorenie klubu dôchodcov – komunitný plán obce Podkonice
16. Návrh na zapojenie sa do projektu osadenia vykurovacej jednotky, radiatorov a rozvodu tepla pre Kultúrny dom obce Podkonice
17. Rôzne
18. Záver

zdroj: www.podkonice.sk

Komentáre sú uzavreté