Naše Podkonice – naše chodníky

Milí spoluobčania, napriek snahe štyroch poslancov na poslednom obecnom zastupiteľstve (4.7.2018) sa nepodarilo zastaviť práce na chodníku od strednej zastávky po hornú. Starosta obce Podkonice sa rozhodol nerešpektovať hlasovanie poslancov (Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš a Peter Polóny) a ako vidíte, robí rekonštrukciu chodníka aj v tejto časti. 

Podľa najnovších informácií od dodávateľa stavby (keďže starosta vôbec neodpovedá na otázky poslancov!) už však nedôjde k výmene vodovodného potrubia na pravej strane cesty od strednej zastávky po hornú. A to bol predsa hlavný dôvod toho, aby sme opravovali stále funkčný chodník. Treba sa nám zmyslieť, či má význam takáto práca, keďže možno očakávať, že na starom potrubí budú naďalej vznikať poruchy a chodník, bez výmeny starého vodovodu, bude potrebné znovu a znovu rozkopávať. Ak toto je tá dávno sľubovaná združená investícia cestárov, vodárov a dediny, tak jej pôvodný zmysel sa vôbec nepodarilo zrealizovať a robíme len preto, aby sme robili.

Chceme tiež pripomenúť všetkým občanom, že peniaze na rekonštrukciu chodníkov nejdú zo žiadneho fondu, ale všetko sa hradí z obecnej kasy, čiže z našich peňazí. Podľa zverejnených zmlúv a dostupných zdrojov už teraz vieme, že rekonštrukcia bude stáť minimálne 84.000 €. K tejto sume sa však určite nabalia iné výdavky, ako rozbíjanie chodníkov, odvoz a likvidácia odpadu a konečná suma za (na oko krásne) chodníky, bude oveľa vyššia.

 

V cárskom Rusku budovali potemkinovské dediny, možno sa im snažíme priblížiť a napodobiť, pretože zovňajšok (povrch chodníka) bude nový, ale jeho vnútro zostane zhrdzavené.  Takže, ak je potrebné len minúť peniaze, tak ich starosta míňa, ale oklamal nielen tých 4 poslancov, ktorí s takýmto postupom nesúhlasili (čo sa rozsahu a spôsobu  rekonštrukcie týka), ale hlavne oklamal občanov obce.

Dedina takýmto štýlom práce starostu prichádza o peniaze, o ktoré sa on sám nepričinil, ale sami prichádzajú, ako podielové dane zo štátnej kasy. Len v Podkoniciach ich bohužiaľ nevieme vhodne a hlavne z pohľadu perspektívy správne využiť.

Jedným z hlavných zámerov stránky www.NasePodkonice.sk pri spustení, bolo verejné riešenie obecných vecí. Preto vyzývame pána starostu, aby riešil veci transparentne a aby verejne obhájil svoje kroky, prečo nerešpektuje platné uznesenia obecného zastupiteľstva a koná svojvoľne. Na tento chodník prispeje každý z nás a bude ho využívať každý z nás, chodník je teda nás všetkých. Prečo o ňom nemôžeme rozhodovať my všetci?

Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš

Komentáre sú uzavreté