Brigáda v nedeľu

Mnohí z nás určite spozorneli, keď sa z obecného rozhlasu v Podkoniciach ozýval oznam, že v NEDEĽU sa chystá brigáda pri čistení turistického chodníka. Možno sa nejeden z nás tešil na opakovanie oznamu, kde si pracovníčka OÚ predsa len uvedomí svoju chybu a ohlási termín brigády na iný deň. To sa však nestalo a podľa oficiálnej stránky obce je to skutočne tak. Brigádovať sa bude naozaj v nedeľu! Navyše zraz účastníkov je naplánovaný skoro ráno, čiže brigádnici sa nebudú môcť zúčastniť ani sv. omše o 9.00 hod. Myslím si, že na dedinu, kde sa 98% obyvateľov hlási ku kresťanstvu je to smutné konštatovanie.

Všetky výzvy na brigádu v nedeľu zaznievajú z obecného rozhlasu, sú umiestnené na oficiálnej stránke obce, čo je podľa môjho názoru absolútne nevhodné. Pán starosta taktiež k tejto práci vyzýva ľudí na svojom facebookovom profile.

 

Táto akcia bezprostredne súvisí s inou turistickou akciou, ale tá má vždy svoj presný dátum. Organizátori sa teda mohli na čistenie chodníkov pripraviť oveľa skôr a nevyzývať ľudí, aby pracovali v nedeľu. Zaznie možno argument, že iný termín ľuďom nevyhovuje… ale ak na to nemáme čas, tak to jednoducho nerobme.

Dnešná doba nás strháva k tomu, že nedeľa už nie je vnímaná ako deň, ktorí treba zasvätiť Pánovi, ale jednoducho len časť víkendu – odpočinku. Možno si sami nahovárame, že aj aktívny odpočinok prácou je odpočinok, ale nie je to tak. Práca v nedeľu a neúčasť na nedeľnej sv. omši je totiž porušenie tretieho Božieho prikázania „Spomni, aby si deň sviatočný svätil“.

Pri stvorení sveta Boh na 7. deň odpočíval a dal nám tak príklad, ako máme posledný deň v týždni venovať pokoju a vychutnávať si dielo, ktoré sme za uplynulé dni urobili. Každou nedeľou si tiež pripomíname víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a z toho titulu nám Cirkev prikazuje zúčastniť sa na každej nedeľnej omši. Je to tiež priestor na to, aby sme boli v kruhu svojej rodiny a v tomto spoločenstve prežívali tajomnú prítomnosť Ježiša Krista.

Verím, že Podkonice sú ešte stále kresťanské a že pán starosta aj organizátori akcie sa ešte nad svojimi rozhodnutiami zamyslia a do budúcna sa vyhnú podobným akciám. Môžeme sa tiež zjednotiť v modlitbe za účastníkov, aby počúvali Boha vo svojich srdciach, ako má vyzerať Pánova nedeľa.

Jaroslav Kostúr ml.
poslanec OZ a člen farskej rady

Komentáre sú uzavreté