Pomoc pre Saletínov

Určite si mnohí z nás pamätajú na pátrov Bogdana Kadluczku a Czeslawa Oka, ktorí pôsobili v našej farnosti v rokoch 1996 – 2003. Boli to kňazi z rehole Saletínov, ktorá stále pôsobí na Slovensku. Nachádzajú sa aj v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet a práve o tomto mieste sme mohli počuť v uplynulých dňoch v médiách. Išlo o kaplnku sv. Heleny, ktorú v noci na 21. augusta 2018 zasiahol požiar a kompletne zničil strechu. Sakrálne predmety sa podarilo zachrániť ale predbežné škody sú aj tak odhadované na 150-tisíc eur.

.
Jedna z farníčok pri tejto príležitosti povedala: „Mnohí z nášho sídliska bezradne stáli pri horiacej kaplnke sv. Heleny. Horel náš dom, dom našej duchovnej rodiny, pozemský dom nášho Pána Ježiša Krista. Tie pocity bezradnosti, zúfalstva, strachu sa miešali s emóciami hnevu, ale aj obviňovania… Avšak jeden krásny moment, ktorý nenechal trápiaceho sa človeka bez nádeje. Hasič, ktorý poslal po kňaza… a naši kňazi preniesli z bohostánku Pána Ježiša do budovy fary. Pane, zostaň s nami, ĽÚBIME ŤA.“

Ďalší pohľad bol aj takýto: „Veríme, že táto nepríjemná udalosť pre celú našu farnosť sa stane okamihom, ktorý ešte viac posilní súdržnosť našich farníkov a ukáže silu otvorených ľudských sŕdc ochotných pomôcť. Veď náš Boh dokáže vyťažiť z každej situácie, v ktorej sa ocitneme, niečo dobré…“

Misiónári Matky Božej z La Salette, ako aj celá farnosť Rozkvet v Považskej Bystrici budú určite vďační za všetky naše modlitby, aby sa s touto situáciou čím skôr vysporiadali. Kto by chcel obnovu kaplnky sv. Heleny podporiť aj finančne, môže tak urobiť na tomto čísle účtu: SK84 0900 0000 0003 6410 6615. Za akúkoľvek formu podpory nám už vopred vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať.

Jaroslav Kostúr ml.

Komentáre sú uzavreté