Odpoveď na otvorený list – ihrisko pri družstve

Tentoraz to bude trochu dlhšie čítanie. Ale nebojte sa, nezabere vám to viac ako pár minút. A dúfám, že následujúce riadky vnesú trochu svetla do toho zmätku, ktorý okolo projektu „ihrisko za bytovkami“ vznikol.

Sme malá dedinka. Kedysi sme boli dedina plná detí. Dnes je ich oveľa menej, ale stále ich tu máme dosť. Samozrejme chceli by sme ich tu mať viacej. Čo nemáme je miesto, kam by mohli ísť a nielen posedieť, ale oddýchnuť si. Sme dedina, ktorá má silnú športovú tradíciu – futbal, volejbal, tenis, stolný tenis, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie a aj najsilnejší muž Slovenska je od nás. Je prirodzené, že chceme vytvoriť podmienky pre rozvoj pohybových aktivít našich detí a mládeže a tiež priestor pre rodičov s najmenšími ratolesťami.

žiaci z národnej školy pri sadení stromkov, Jar 1955, Foto:A.Mojžiš

Európska únia vďaka programu Integrovaného regionálneho operačného programu v roku 2014 – 2020 poskytla možnosť čerpať fondy na rozvoj takzvanej “zelenej infraštruktúry na revitalizáciu vnútrobloku”. To znamená, že pridelené peniaze sa musia využiť na úpravu pozemkov v blízkosti bytových domov.

Jediné miesto, ktoré v našej obci prichádzalo pre tento projekt do úvahy, je pozemok nad novou bytovkou, ktorý je vo vlastníctve obce.

Naša obec využila tento program a požiadala o dotáciu na projekt “Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice.  Je to miesto na tom konci dediny, kde nie je žiadna plocha na športovanie a odkiaľ je ďaleko aj na školský dvor aj na ihrisko a kde okrem starého cintorína nie je dôvod zájsť. Je to miesto, kde sú bytovky a zveľadenie ich okolia by okrem iného aj zdvihlo ich hodnotu.

Podanie projektu “Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice”, ktorý rieši vybudovanie oddychovej zóny, detského ihriska a posilovacieho  ihriska nad novou bytovkou a finančnú spoluúčasť obce schválili poslanci jednohlasne na zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.10.2017 uznesením č. 77/2017

Podaním projektu obec mohla získať dotáciu na tento projekt vo výške takmer 200 tisíc euro.

Po zverejnení informácie o podaní projektu ihrísk umiestnených za bytovkou sa zdvihla vlna odporu v okolí umiestnenie budúcej stavby a rozbehla sa petícia – proti projektu. O chvíľu aj druhá petícia – za projekt. Obec zaregistrovala petíciu “proti” 21.11.2017 v počte zozbieraných podpisov 162. Petíciu “za” podpísalo spolu 212 podpisov s registráciou na obci 13.12.2017.

Obecné zastupiteľstvo na svojom ďalšom zasadnutí 13.12.2017 hádajte čo – áno, zrušilo opäť jednohlasne uznesením č. 83/2017 zapojenie sa do projektu. Ja ako starosta som však toto uznesenie nepodpísal. Je mi proti srsti otáčanie kabátov na zastupiteľstve, podľa toho ako kto v obci kričí. Napriek môjmu nesúhlasu sa poslanci rozhodli (aj keď bolo viac občanov “za” ako “proti”) zrušiť a nesúhlasiť so starostom ani občanmi a vetovať uznesenie. Takže v ľudskej reči potvrdili uznesenie č. 83/2017. A tým pádom už rozbehnutých 200-tisíc pre rozvoj obce pozastavili.

 

Na základe výsledkov petície a vynaloženého úsilia pri spracovaní projektu som žiadosť o dotáciu podal – veď dotácia nám nemusela byť schválená, ale za pokus to stálo. Nakoniec nám dotácia na projekt bola ministerstvom schválená v celkovom objeme 186 tisíc eur. Podmienkou pre ich získanie je aj vypísanie verejného obstarávania do 90 dní od podpisu dotačnej zmluvy.

Na vyhlásenie výberového konania reagovali páni poslanci otvoreným listom zverejneným na webe Naše Podkonice dve hodiny pred konaním obecného zastupiteľstva. Keď došlo na tento bod, odpovedal som im, že zareagujem písomne tak, ako ma k tomu vyzvali v liste. Urazili sa, povedali na adresu starostu veci, ktoré nebudem písomne uvádzať a odišli zo zastupiteľstva. Je veľmi ťažké jednať s ľuďmi, ktorí sa radšej schádzajú so starostom na prokuratúre ako na obecnom zastupiteľstve.

Prečo to robím? Je to jednoduché ako facka. 186 tisíc eur nám hocikto nikdy nedá. A tiež nerozumiem tomu, ako mohli byť poslanci a iniciátori ihriska najprv za a potom otočiť a byť proti. Lebo nechcem rozumieť tej logike, však je volebný rok, čím horšie pre starostu, tým lepšie pre nás, opozíciu. Lebo nechcem rozumieť tej logike, že za domom má byť iba kľud a pokoj a rozvoj obce sa má diať niekde inde, len nie u nás. Vyzerá to, že tretina dediny je za, tretina proti a tretine je to jedno. Patová situácia.

Ako z toho von? Snažím sa udržať možnosť projektu aj po voľbách – verím že hlavy schladnú a možno sa dočkáme aj menej vrtošivého zastupiteľstva. A potom tu máme ešte jeden nástroj – obecné referendum. Páni poslanci navrhujú ho mať v otázke zmeny miesta stavby hasičskej zbrojnice. Já si myslím, že aj o ihrisku by bolo najlepšie rozhodnúť v referendu. Nech sa ľudia nerušene vyjadria za plentou pri komunálnych voľbách. A budem túto variantu navrhovať poslancom na ďalšom zastupiteľstve.

Je to najférovejšie rešenie tejto „kauzy“. Nech nové zastupiteľstvo urobí za týmito zmätkami definitívnu bodku. Ja sa ako starosta snažím priniesť projekty, vytvoriť príležitosti pre rozvoj. Je jasné, že nie vždy budú všetci za. V tomto prípade je zrejmé, že je tretina za, tretina proti a pre tretina to nie zaujímavá téma. Preto si myslím, že je vhodné, aby sa tento bod rešil referendovou otázkou.

K otvorenému listu a otázkam, ktoré boli položené:

Za pravé: Prečo nerešpektuje hlasovanie všetkých siedmych poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí prelomili jeho veto?

Myslím, že je z vyššie uvedeného jasné, že nebolo iba jedno hlasovanie a že situácia kdo je pre a kto je proti nie je taká zrejmá ako sa snažia niektorí tvrdiť.

Za druhé:  Na základe čoho vyhlásil spomínané verejné obstarávanie?

Zmluvu s ministerstvom som podpísal a celý projekt sa snažím udržať živý aspoň do konca volebného obdobia a dať šancu ďalšiemu starostovi a novému zastupiteľstvu rozhodnúť či túto investíciu v obci chceme. Ak by sa verejné obstarávanie nevyhlásilo do 90 dní od podpisu zmluvy, obec o 200 tisícovú dotáciu definitívne príde. Bez možnosti vrátiť či znovu o ňu žiadať.

Za tretie: Koľko eur zaplatí Obec Podkonice za spoluúčasť v tomto projekte?

Spoluúčasť obce v projekte je 9727 euro.

Za štvrté: Má Obec Podkonice platné stavebné povolenie na realizáciu tohto projektu?

Obec disponuje platným ohlásením drobnej stavby na tento projekt.

One response to “Odpoveď na otvorený list – ihrisko pri družstve

  1. Pingback: Reakcia na odpovede starostu obce - Naše Podkonice