Farské oznamy 29. 10. 2018 – 04. 11. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 1 Anny Kostúrovej.
• Po skončení sv. omše si deti môžu zobrať nálepky.
• Zbierka na misie bola vo výške 390,- €.
• Po sv. omši si môžete zobrať prihlášky na 1. sv. prijímanie. Vyplnené doniesť do 1.11. v nedeľu 4.11 po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijimajúcich.
• Sviečka za nenarodené deti. 
• 1. – 8. 11. môžeme získať odpustky pre duše v očistci (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) + modlitba za zosnulých na cintoríne.
• 2.11 môžeme získať odpustky – (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) + modlitba Otče náš a Verím v Boha v kostole. 
• V piatok budem chodiť spovedať chorých od 8.00.

pondelok  
29.10.2018 18.00 + Martin a Emília Šajbanoví
utorok  
30.10.2018 18.00 Zomrelí starí rodičia z rodiny Barlovej
streda  
31.10.2018 18.00 + Ján Mojžiš
štvrtok Všetkých svätých – PRIKÁZANÝ SVIATOK
01.11.2018 09.00 Za všetkých farníkov
piatok Spomienka na všetkých verných zosnulých
02.11.2018 14.00

18.00

+ Ignác Klozik, kňaz a + podkonických farníkov (cintorín)

+ rodičia a manžel (kostol)

sobota  
03.11.2018 7.30 Za zosnulých biskupov a kňazov diecézy
nedeľa TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
04.11.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté