Farské oznamy 22. 10. 2018 – 28. 10. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 10 Jany Gregorovej

• Po skončení sv. omše si deti môžu zobrať nálepky.

• Dnes je zbierka na misie 

• Po sv. omši si môžete zobrať prihášky na 1. sv. prijímanie. Vyplnené doniesť do 1.11. v nedeľu 4.11 bude stretnutie rodičov prvoprijimajúcich.

• Sviečka za nenarodené deti

pondelok sv. Ján Pavol II., pápež – spomienka
22.10.2018 nebude
utorok  
23.10.2018 18.00 Zomrelí z rodiny Mikuláša Vrába
streda  
24.10.2018 18.00 + Ladislav, Františka, Anton a Mária
štvrtok  
25.10.2018 nebude
piatok  
26.10.2018 18.00 + Anna a Jozef Bitner a syn Jozef
sobota  
27.10.2018 7.30 + Martin
nedeľa TRIDSIATA NEDEĽA
28.10.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté