Blog: Program na roky 2019 / 2022 a resumé za roky 2015 / 2018

Milí Podkoničania, prinášam vám môj predvolebný program na roky 2019 až 2022 spolu s krátkym resumé z rokov 2015-2018. Ak dostanem vašu dôveru, budem sa stále usilovať o to, aby Podkonice napredovali. Aby sme neskončili ako vymierajúca víkendová obec alebo nejaké predmestie Banskej Bystrice. Často som písal, že sme boli hrdá obec na piedestáli. Pracoval som štyri roky na tom, aby sme sa tam vrátili späť. Ako sa to darí, to posúdite vy.

Celkovo sme získali cez projekty 455 190,26 €
Celkový rozpočet obce: 1 490 233,36 € (bez dotácií zarátaných vyššie)

V roku 2015 sme začali spoločne. Podarilo sa nám okrem mnohých vecí aj toto:

 • Pripravili a podali sme projektov 11 projektov
 • Získali sme dotáciu 8 000 € z Lesov SR na opravu cesty do Priechoda
 • Získali sme dotáciu 9 000 € na výmenu okien v Kultúrnom dome z Min. financií
 • Získali sme hasičskú zrekonštruovanú a kompletne vybavenú Tatru 148 za 115 000 €
 • Zamestnali sme 8 ľudí cez úrad práce na 9 mesiacov
 • Zachránili sme ZŠ s MŠ obnovou kolektívu a činností pre žiačikov
 • Zrekonštruovali sme priestory ZŠ s MŠ pre našich nových žiačikov

V roku 2016 sme v našom úsilí pokračovali:

 • Nový asfalt centrom hlavnej cesty v obci za 60 000 €
 • Dotácia 60 000 € likvidácia skládky Zamočilá
 • Dotácia 67 000 € stojiská kontajnerové
 • Prispeli sme na maľovanie kostola 3 000 €
 • Spustili sme novú webovú stránku www.podkonice.sk
 • Zrekonštruovali sme autobusové zastávky
 • Nový nájomca Chaty na Plešiach
 • Získali sme 18 nových 1100 litrových nádob na odpad v cene 4000 €
 • Zamestnali sme 2 ľudí cez úrad práce na 9 mesiacov
 • Finančne podporili našich malých futbalistov 300 €
 • Odpovedali sme na 4 listy podľa zákona 211
 • Začali sme so službou rozvozu obedov pre našich dôchodcov

V roku 2017 sme urobili:

 • Naštartovali sme turistický klub Podkonice
 • Dali sme 500 € pre malých futbalistov a 5 800  € pre starších futbalistov
 • Cyklobus na Pleše prepravil 90 cyklistov
 • Dostali sme dotáciu na náučný chodník Podkonice – Pleše 4 500 €
 • Dostali sme dotáciu 5 000 € na kamerový systém
 • Zamestnali sme 2 ľudí cez úrad práce na 9 mesiacov
 • Vysporiadali sme Kresťanský dom podporou 11 000 € Farnosti Podkonice
 • Odpovedali sme na 3 listy podľa zákona 211

2018 sme finišovali:

 • Dokončili sme rekonštrukciu vody cez hlavnú ulicu
 • Získali sme 60 000 € na výstavbu Hasičskej zbrojnice
 • Dostali sme 12 500 € na chodník z Ministerstva financií
 • Zamestnali sme 2 ľudí cez úrad práce na 9 mesiacov
 • Pomohli sme 3 000 € dotáciou pri rekonštrukcii kostolnej veže
 • Získali sme 10 000 € na dobudovanie kamerového systému z ministerstva vnútra
 • Odpovedali sme na 8 listov podľa zákona 211

Hlavné body programu sú:

Rozvoj: doriešenie lokality NIVA a zahájenie výstavby nových domov. Sme na dobrej ceste, ale táto aktivita sa nesmie zastaviť. Bez nových rodin začnú Podkonice vymierať.

Sociálne veci: príprava a realizácia denného stacionára pre staršiu generáciu. A prepojovanie staršej generácie s našou najmladšiou, ktorú máme v školke a škole.

Infraštruktúra: srdcom našej obce je námestie, ktoré si zaslúži po rokoch rekonštrukciu, tak aby bolo srdcom, na ktoré môžeme být hrdí nielen asfaltovým povrchom.

Obnova infraštruktúry:

Budem pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií v dedine. Predpokladom preto je právne vysporiadanie ciest v dedine, budúcej cesty na Nivu, súčasnej cesty do Priechoda. Je to beh na dlhú trať, ktorý nevzdám v polke.

Dlhodobým a náročným cielom je dostať späť pod našu správu náš vodovod. Zodpovedné nakládanie s vodou nie je možné, keď se z nej robí surovina, ktorá prináša zisk (len zopár ľudom).

Tak ako potrebujem pre život vodu, potrebujeme aj prístup k informaciám. Som pre položenie optických datových káblov v celej obci.

Naše obec má pulzujúcí kultúrný život. V zimnom čase je ale lepšie pod strechou. Aby nás nemusel zahrievať grog, som pre vybudovanie novej vykurovacej jednotky v kulturnom dome.

Podpora miestnej ekonomiky:

Zmenami na Chate na Plešiach, v penzione na Hrbe spolu s podporou podujatí sa budem usilovať prispieť k rozvoju miestnej ekonomiky. 

Tak ako aj minulé roky, budem aktívne pomáhať tým, ktorí sa dostanú do problémov s nezamestnanosťou.

Recyklácia:

Každý zodpovedný hospodár dbá na nakladanie so surovinami. Odpad je dnes surovinou, ktorú je treba dal využívať. Je potrebné zvýšiť počet nádob na separovaný zber a vybudovať miesto pre stavebný a separovaný odpad.

Komentáre sú uzavreté