Farské oznamy 05. 11. 2018 – 11. 11. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 2 Kataríny Hošalovej.
• Po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijimajúcich.
• Sviečka za nenarodené deti.
• 1. – 8. 11. môžeme získať odpustky pre duše v očistci (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) + modlitba za zosnulých na cintoríne. 
• Budúcu nedeľu máme slávnosť patróna chrámu o 15.00 budú pripravené súťaže pre deti.
• Farnosť Slovenská Ľupča organizuje koncom augusta púť do Ríma. Prihlásiť sa môžete do 20. decembra 2018 na fare v Slovenskej Ľupči.

pondelok  
05.11.2018 18.00 + Anna s rodinou
utorok  
06.11.2018 18.00 + Ondrej a Alžbeta Barlová
streda  
07.11.2018 18.00 + Ján Slobodník a syn Ján
štvrtok  
08.11.2018 18.00 + Stanislav Bobák
piatok Výročie posviacky lateránskej baziliky – sviatok
09.11.2018 18.00 + Božena a Ján
sobota sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi – spomienka
10.11.2018 7.30 + Emília a Matúš Mrva a starí rodičia
nedeľa SV. MARTIN Z TOURS – slávnosť
11.11.2018 10.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté