Požehnané Vianoce

Milí spoluobčania,

prajem vám krásne a požehnané Vianoce.
Nech pokoj a dobro Betlehemskej noci, prežiari tento čas a ostáva v našich rodinách po celý budúci rok 2019.

Ivan Barla, starosta obce

 

Komentáre sú uzavreté