Farské oznamy 24. 12. 2018 – 30. 12. 2018

• Tento týždeň má starostlivosť o kostol skupina č. 8 Márie Ivaničovej.
• Po skončení sv. omše si deti môžu zobrať nálepky + ruženec + príprava na sv. prijímanie.
• Stretnutie koledníkov bude po sv. omši vo fare.
• Vďaka všetkým ktorí boli na sv. spovedi.
• Ak by sa niekto chcel pripojiť k modliacim sa ruženec ste pozvaní.
• Betlehemské svetlo.
• Vďaka všetkým, ktorí pomohli pri príprave Vianoc.

pondelok  
24.12.2018 07.30 + Anna Slobodníková a František
utorok NARODENIE PÁNA – prikázaný sviatok
25.12.2018 00.00

10.00

Za všetkých farníkov

+ rodičia Ivaničoví a Homoloví

streda sv. Štefan, mučeník – sviatok
26.12.2018 09.00 + Ondrej a Anna Turčanoví
štvrtok sv. Ján, apoštol a evanjelista – sviatok
27.12.2018 18.00 + Michal a Mária Bobákoví
piatok sv. Neviniatka, mučeníci – sviatok
28.12.2018 18.00 + Ivan Šípka
sobota  
29.12.2018 07.30 + Ondrej a Oľga
nedeľa NEDEĽA SVÄTEJ RODINY
30.12.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté