Farské oznamy 21. 01. 2019 – 27. 01. 2019

• Tento týždeň má starostlivosť o kostol skupina č. 2 Kataríny Hošalovej.
• V sobotu 26.1.2019 o 18:00 Obecný úrad Podkonice pozýva na divadelné predstavenie „Kamenný chodníček“, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome Podkonice. Účinkovať budú herci z Ochotníckeho divadla z Priechoda. 
• Po skončení sv. omše si deti môžu zobrať nálepky.• Príprava na sv. prijímanie bude dnes po sv. omši.
• Dnes budem chodiť požehnávať domy. 
• Tento týždeň je týždňom modlitieb za jednotu kresťanov – na konci sv. omše sa budeme modliť modlitbu na tento úmysel. 
• Ak by niekto chcel ísť študovať teológiu, nech sa ohlási vo fare. 

• V októbri minulého roka banskobystrický biskup suspendoval dvoch kňazov, Mgr. Michala Lajchu a Mgr. Petra Baláža. K tomuto bolestnému kroku dospel po dlhom uvažovaní. Konanie týchto kňazov nie je možné prehliadať, lebo svoje názory šíria ďalej (knihy, mediálne vystúpenia…). Obaja verejne odmietajú ten celibát, ktorý je súčasťou platnej disciplíny kňazov Rímskokatolíckej cirkvi. Preto museli byť odvolaní z pastorácie.

Náš biskupský úrad nechce v médiách reagovať na podnety a otázky, ktoré vyvoláva necirkevné správanie spomínaných kňazov. Nepokladá to za vhodné. Okrem toho by to mohlo týmto kňazom brániť v ceste obrátenia a návratu. Cirkev im necháva otvorené dvere a radšej strpí, že ju neobjektívne kritizujú.

Náš úrad má úprimný súcit s tými ľuďmi, veriacimi aj neveriacimi, ktorých sa necirkevné správanie našich kňazov bolestne dotklo. Prosíme ich o prepáčenie za toto pohoršenie.

Želáme si, aby obaja menovaní kňazi dospeli k rozvážnejším a pravdivejším názorom, a tak sa raz mohli vrátiť do kňazskej služby. 

pondelok sv. Agnesa, panna a mučenica – spomienka
21.01.2018 18.00 + Milan, 10. výročie
utorok  
22.01.2019 18.00 + Mária a Pavol Ivanič
streda  
23.01.2019 18.00 + Júlia a Ján Kostúr a ich deti
štvrtok sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka
24.01.2019 18.00 + Mária a Peter
piatok Obrátenie sv. Pavla apoštola – spomienka
25.01.2019 18.00 + Anna
sobota sv. Timotej a Títus, biskupi – spomienka
26.01.2019 07.30 + Anna a František Slobodník a súrodenci č. 313
nedeľa TRETIA NEDEĽA
27.01.2019 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté