Podkonický spravodaj 2 / 2019

Vo februárovom číslo Spravodaja nájdete okrem iného aj výsledky Podkonickej sánkovačky, informácie o príprave fašiangovej slávnosti a ľudových misií. Obecné články prinášajú témy o riešení dlhu obce, informácie k prezidentským voľbám, príprave klubu seniorov a samozrejme aj uznesenia z januárového obecného zastupiteľstva.

Komentáre sú uzavreté