Ľudové misie v Podkoniciach

Od 4. do 12. mája 2019 sa budú konať v našej farnosti ľudové misie. Počas ôsmich dní bude tím misionárov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením p. Petra Slobodníka CSsR a p. Jozefa Mihoka CSsR sláviť sväté omše, prihovárať sa v katechézach a vysluhovať sviatosti zmierenia a pomazania chorých.
Od posledných misií v našej farnosti v roku 1997 ubehlo už 22 rokov. Pre Podkonice boli mimoriadne tým, že sa uskutočnili po dlhých päťdesiatych rokoch (predtým tu boli ľudové misie v rokoch 1923 a 1940). Aj tie tohtoročné budú mimoriadne, pretože sa budú konať v roku, kedy si pripomenieme 200 rokov od posviacky nášho farského kostola sv. Martina.

Jadro misií tvorí každodenná sv. omša, po ktorej je zamyslenie šité na mieru rôznym skupinám ľudí (muži, ženy, manželia…). Práve účasťou na nich sa môžeme posunúť v našom duchovnom živote ďalej, preto si už teraz môžete do kalendára poznačiť čas tej úvahy, ktorá je určená práve pre vás.
Ďalšou ponukou je možnosť sv. spovede, kde nám od stredy budú misionári k dispozícii. Možno máme niekedy akýsi blok ísť na spoveď ku kňazovi, čo nás pozná, alebo potrebujeme okrem hriechov rozobrať i veci, ktoré nás trápia a pri bežnej sv. spovedi nie je na to čas, niekoho prenasledujú výčitky za zlé skutky z minulosti atď.. A tu je priestor v kľude sa tým zaoberať a ponúka nám to možnosť urobiť si napr. i spoveď z celého života, tzv. generálnu sv. spoveď, čím môžeme nadobudnúť úplnú istotu, že všetko máme určite odpustené.
Misie ponúkajú i možnosť dohodnúť si stretnutie s misionármi, ktorí sú nám týždeň k dispozícii a opýtať sa i na veci, v ktorých nemáme jasno, pohovoriť o problémoch, ktoré prežívame v manželstve, vo výchove, vyriešiť rôzne pochybnosti, ktoré v sebe nosíme, no bežne nie je akosi čas ísť s tým za kňazom. Okrem toho misie sú i časom milostí, kedy môžeme získať odpustenie trestov za naše hriechy alebo hriechy našich zosnulých (tzv. odpustky) a je to svätý čas, kedy i naše modlitby môžu byť „účinnejšie“. Tak vás všetkých pozývam sa ich zúčastniť, nech je nám Pán Boh opäť o čosi bližšie.

Program misií v Podkoniciach

Misie sú určené aj pre deti a mládež

Misijný program v škole a pre mladých budú viesť mladý zo spoločenstva Shekinah, ktorí sa už na vás tešia a pozývajú vás na program. Chceli by sa s vami podeliť o ich skúsenosti z misií, aké ovocie to prináša nie len pre ľudí z farnosti ale aj pre nich samotných.

Zuzka, ktorá je členkou spoločenstva Shekinah, si na svoj misijný výjazd spomína takto: „Som naplnená pokojom a radosťou, keď vidím, ako sa Boh dotýka ľudí na misiách. Ako mení ich životy, častokrát veľmi rýchlo a radikálne. To, akí sú ľudia na misiách otvorení pre Boha, aj to, akú veľkú túžbu majú po Kristovi, ma napĺňa bázňou. Sú to, nielen pre mňa, malé – veľké zázraky.“

Tomáš sa podelil s nami o jeho skúsenosť z misií, ktoré prežíva takto: „Misie sú časom, v ktorom, výnimočným spôsobom môžem zažívať to, že Boh túži byť blízko človeka; časom kedy Boh jemne, s citom, nevtieravo klope na ľudské srdcia a ponúka im dar lásky, spásu, plnosť života – seba samého. Misie sú akoby oázou, v ktorej mnohí môžu nájsť prameň, občerstvenie a odpočinok – tí, ktorí už dlhý čas kráčajú v púšti. Sú časom, kedy nás Boh túži premeniť, ak mu to dovolíme; časom, kedy sa v ľudských srdciach dejú zázraky.“

Svoj pohľad nám sprostredkovala aj Janka: „Misie sú pre mňa príležitosťou dávať ďalej to, čo som sama dostala. Je to šanca podeliť sa o to, ako Ježiš premenil môj život a že On to chce urobiť pre každého. Šanca povedať iným tú najlepšiu správu, aká existuje – že Boh je živý a miluje aj ich.“

Veríme, že Boh má pre vás nachystaný milostivý čas, ale môžete ho zakúsiť len tým spôsobom, že prídete a sami sa presvedčíte o Božej veľkosti a Jeho milosti. Ste všetci srdečne vítaný, mladí aj tí skôr narodení.

Váš duchovný otec, patri misionári
a členovia spoločenstva Shekinah

Komentáre sú uzavreté