Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Už túto sobotu budeme znovu pristupovať k volebným urnám, keď si budeme voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Európski poslanci obhajujú naše záujmy v EÚ. Môžu nielen vytvárať nové právne predpisy a rozhodovať o nich, ale aj hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ a to, na čo sa vynakladajú peniaze z našich daní. Preto neváhajme využiť naše hlasovacie právo vo voľbách, ktoré budú v sobotu 25. mája 2019. Volebnou miestnosťou je ako vždy zasadačka Obecného úradu v Podkoniciach, ktorá bude otvorená od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Komentáre sú uzavreté