Farské oznamy 22. 9. – 29. 9. 2019

V prílohe tohto článku nájdete aktuálne farské oznamy na tento týždeň. 

Dôležité oznamy na tento týždeň:

  • Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5 pani Márii Vrábovej.
  • Od 26. septembra budú po Slovensku putovať relikvie sv. Vincenta de Paul. Rozpis jednotlivých miest je vyvesený na nástenke. Pre nás je najzaujímavejší 18. november, kedy budú relikvie sv. Vincenta privezené do Banskej Bystrice. Kto by ho chcel navštíviť aj inde môže tak urobiť aj v iných miestach.
  • Pozývame vás na modlitbu chvál a adoráciu už najbližšiu stredu 25. septembra o 19.00 v kostole v Radvani. Viac info na nástenke prípadne stránke vyveska.sk: http://www.vyveska.sk/19827/chvaly-a-adoracia.html.
  • Informácia o postupe prác vo farskej budove a na kresťanskom dome. V uplynulom týždni muži z farskej rady začali pracovať na rekonštrukcii spoločenskej miestnosti za čo im úprimne ďakujem, pretože sa tak fara stane dôstojným priestorom na naše spoločné stretávanie.
  • Mnohých zaujíma aj postup prác na rekonštrukcii strechy na kresťanskom dome. Táto prebieha ešte pod vedením bývalého pána farára Miroslava Spišiaka, ktorého neustále urgujeme.
    V piatok bude detská svätá omša, na ktorú pozývame deti a mládež všetkých vekových kategórii spolu s ich rodičmi.
  • V sobotu bude o 17:00 v priestoroch fary prvé stretnutie spoločenstva „Modlitby matiek“, na ktoré pozývame matky aj otcov, ktorí môžu na faru prísť aj so svojimi deťmi. Počas modlitieb bude zabezpečená o deti animátorská starostlivosť.
  • Zbierka z minulej nedele bola 120 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka.
  • Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti.

Komentáre sú uzavreté