Kňazi podkonickej farnosti

Už len pár dní nás delí od momentu, kedy v našej farnosti začneme sláviť 200. výročie posvätenia kostola sv. Martina. Toto slávenie začneme v sobotu 16. novembra spolu s kňazmi, ktorí v Podkoniciach za posledných takmer 40 rokov pôsobili. Podľa farskej kroniky sa ich od roku 1982 pri správe našej farnosti vystriedalo presne 12. Akoby symbolicky – dvanásť apoštolov, ktorí prinášali Kristovo evanjelium do našej farnosti, rodín, našich životov.

Pre starších sú tie tváre veľmi známe, pre mladších a nových farníkov už menej. Všetkých si ich môžeme spoločne pripomenúť v priloženej fotogalérii.

Pánu Bohu vo svojich modlitbách odovzdávame všetkých správcov podkonickej farnosti: Mons. Jozef Hrtús, Mons. Dávid B. Tencer, Leopold Ivan Nemček, Tomáš Konc, Ján Joachim Hanko, Peter Volek, Bogdan Kadluczka, Norbert Ďurdík, Pavol Glejdura, Jozef Kuneš, Miroslav Spišiak a Michal Válka. Vo svojich modlitbách pamätáme aj na ich vtedajších kaplánov (brat Fidel + páter Czeslaw) a kňazov, ktorí u nás prežívali prípravu na svoje svätenie (mnohí kapucíni a Peter Bajzík). Nech ich Pán sprevádza na svojich životných cestách.

Všetkých, ktorým sa podarí na hody k nám zavítať, chceme čo najsrdečnejšie medzi nami privítať. Vitajte doma – v Podkoniciach.

Komentáre sú uzavreté