Príchod sv. Mikuláša + foto

Vo štvrtok 5. decembra zavítal do Podkonického kostola sv. Mikuláš. Deti v Podkoniciach zrejme boli veľmi poslušné, keď si jeho príchod vymodlili už o o deň skôr. Tešili sa na neho už počas sv. omše, ktorá sa výnimočne v tento deň zmenila na detskú omšu. Po sv. omši deti netrpezlivo čakali na vytúžené stretnutie s Mikulášom a úprimná bola aj ich radosť, keď konečne uvideli, ako k nim prichádza stredom kostola. Prichystali si pre neho krásne básničky, pesničky a milé úsmevy 🙂 Svätý Mikuláš sa tomuto privítaniu veľmi potešil a všetky deti v kostole štedro odmenil. S najväčšími vytrvalcami si Mikuláš urobil spoločnú fotku a pobral sa na dlhú púť za ďalšími deťmi. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o priebeh tejto milej akcie zaslúžili: deťom a pani učiteľkám ZŠ s MŠ v Podkoniciach, Spolku Podkoničan za príspevok na balíčky, pánovi starostovi a kolektívu obecného úradu za prípravu balíčkov, nášmu hostiteľovi – p. farárovi Michalovi a samozrejme sv. Mikulášovi. Tešíme sa na neho aj o rok 🙂

Komentáre sú uzavreté