Podkonický spravodaj 4 / 2020

Prinášame vám aprílové číslo Podkonického spravodaja. V prílohe sa nachádza aj 3. číslo Farského inFormátora.

Komentáre sú uzavreté