Usmernenia k sláveniu sv. omší

Na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4. mája 2020 Slovenská republika pristupuje vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine k ďalšiemu uvoľňovaniu činnosti prevádzok.

Od stredy 6. mája 2020 je tak opäť verejnosti prístupné každodenné slávenie sv. omší v kostoloch. Veriaci bez rozdielu veku sa teda budú môcť zúčastniť bohoslužieb za dodržiavania týchto protiepidemických opatrení:

– vstup do kostola len s rúškom na tvári

– pred vstupom do kostola je nutné dezinfikovať si ruky prostriedkom, ktorý zabezpečí farnosť

– dovolené je sadnúť si len do každej druhej lavice s dvojmetrovými rozstupmi (max. 3 osoby v lavici), pričom tieto miesta sú špeciálne označené nápisom „MIESTO NA SEDENIE“. Nie je dovolené sadať si mimo označené miesto

– členovia jednej domácnosti môžu sedieť v lavici viacerí, t.j. viac ako traja

– pri dodržaní stanovených opatrení je v našom kostole označených cca 50 miest na sedenie v dolnej časti kostola a cca 30 miest na chóre t.j. celkom 80 miest na sedenie na jednej sv. omši

– pri státí v kostole alebo v jeho okolí treba tiež dodržať 2 metrový odstup

obetné dary sa nosiť nebudú

– sväté prijímanie sa bude podávať do rúk

– znak pokoja sa odovzdáva len úklonom hlavy, bez podávania rúk

– ľudové pobožnosti modlitba sv. ruženca pred sv. omšami a nedeľné popoludňajšie pobožnosti sa zatiaľ v kostole konať nebudú

– sv. omše sa v našom kostole začnú sláviť v stredu (6.5. o 18:00 hod.) a pokračujú štvrtkom (7:30 hod.), piatkom (18:00 hod.) a sobotou (7:30 hod.)

nedeľné sv. omše, počnúc nedeľou 10. mája, budú slávené tri v nasledovných časoch: 7:30 hod. (odporúčaná pre seniorov nad 65 rokov); 9:00 hod. a 11:00 hod. (berúc do úvahy, že na jednej sv. omši bude len cca 80 miest na sedenie)

služba upratovania kostola bude pokračovať počnúc sobotou 16. mája skupinou č. 9 a služba lektorov bude v nedeľu pokračovať podľa platného rozpisu podľa dátumu

prosíme o rešpektovanie horeuvedených nariadení, pričom veríme, že takýto stav nebude trvať dlho. Dobrovoľníci na podávanie dezinfekcie rúk pred sv. omšami alebo dezinfikovanie lavíc po každej sv. omši sú vítaní!

Viac informácií či prípadných vysvetlení podá pán farár na sv. omšiach.

Biskupi prosia kňazov a všetkých veriacich, aby opatrenia zodpovedne zaviedli do praxe. Zdôrazňujú, že dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky naďalej platí. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom médií. Preto aj naša farnosť bude v prípade vášho záujmu vysielať nedeľnú sv. omšu o 9:00 hod. pre všetkých, ktorí sa slávenia liturgie v kostole nemôžu zúčastniť. Vysielanie nájdete na YouTube kanály Farnosti Podkonice >> TU.

Komentáre sú uzavreté