Sv. omše od 15. októbra

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

Sv. omše v našej farnosti sa teda od pondelok do soboty budú sláviť len za účasti rodiny s počtom maximálne 5 osôb, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená. V nedeľu len za nutnej asistencie (kostolník, miništrant, lektor, organista a kameraman) jedna sv. omša o 9:00 hod. streamovaná cez internet na našom YouTube – Farnosť Podkonice.

Martin Pečarka, správca farnosti

Komentáre sú uzavreté