Oznam k plošnému testovaniu v obci Podkonice v dňoch 31.10. – 1.11.2020

Po odsúhlasení zo strany subjektov zodpovedných za vykonanie plošného testovania v dňoch 31.10. – 1.11.2020 uverejňujeme materiál s odporučením časového rozdelenia občanov pre testovanie podľa jednotlivých častí obce. Navrhované rozdelenie dáva možnosť rozdelenia obyvateľov do menších skupín, aby nevznikali pred odberným miestom dlhé rady.

Obec zabezpečí cestou miestneho rozhlasu informovanosť občanov v prípade ak začnú vznikať dlhšie rady čakajúcich na testovanie.

Miesto testovania:   Telocvičňa ZŠ, vjazd na školský dvor od východu od Nivy, VSTUP cez hlavný vchod do telocvične, VÝSTUP vedľajším vchodom (zo severnej strany)              

Čas testovania:  7:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 22:00 hod., posledný odber 21:30

Priniesť so sebou: Občania nad 15 rokov – občiansky preukaz, deti 10-15 rokov kartičku poistenca

Navrhnuté rozdelenie testovania podľa častí dediny: (pozri mapku na druhej strane)

1. Stará dedina – od námestia smerom na sever, popri kostole, ulica Hore radom, Na grante, Mucheje kút, Bacúreje kút, Poza Páleničku

2. Hlavná ulica cez dedinu od p. Forgáča smerom dolu až po kaplnku

3. Nová ulica až po most, Pod stráňou, Ku družstvu

4. Hôrka od Emma Slobodníka po kaplnku a ulica Pod Bukovinou

Čas testovania pre jednotlivé časti obce :

Testovanie sobota 31.10.2020

 
     

ČASŤ OBCE

ČAS PRE TESTOVANIE

Vymedzenie oblasti

4 – HôRKA

7:00 – 10:00

Hôrka (Od p. E. Slobodníka po kaplnku), Pod Bukovinou

2 – Hlavná ulica

10:00 – 12:00

Ulica dedinou od p. J. Forgáča po kaplnku

3 – Nová ulica

13:00 – 17:00

Nová ulica po MOST, Pod Stranou, Ku družstvu

1 – Stará dedina

17:00 – 22:00

Stará dedina, Hore radom, Pálenička, Mucheje kút

     

Testovanie nedeľa 1.11.2020

 
     

ČASŤ OBCE

ČAS PRE TESTOVANIE

Vymedzenie oblasti

1 – Stará dedina

7:00 – 11:00

Stará dedina, Hore radom, Pálenička, Mucheje kút

3 – Nová ulica

11:00 – 16:00

Nová ulica po MOST, Pod Stranou, Ku družstvu

2 – Hlavná ulica

16:00 – 19:00

Ulica dedinou od p. J. Forgáča po kaplnku

4 – HôRKA

19:00 – 22:00

Hôrka (Od p. E. Slobodníka po kaplnku), Pod Bukovinou

PROSÍME o dodržanie rozdelenia napriek tomu že je len odporúčaním.

Taktiež PROSÍME aby ste dali pri návšteve odberného miesta prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, aj tehotným ženám, matkám a ich prípadnému sprievodu.

Komentáre sú uzavreté