Plošné testovanie – 2. kolo

Oznam k 2. kolu plošnému testovaniu v obci Podkonice v dňoch 7.11.2020 – 8.11.2020.

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu z pondelka 2.11.2020 prebehne v dňoch 7.11. a 8.11.2020 druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 aj v obci Podkonice. Testovanie bude prebiehať na rozdiel od prvého kola v časovom rozmedzí 8:00 do 20:00 s dvomi prestávkami 12:00 – 13:00 a 17:00 – 18:00. Týmto časom boli prispôsobené časové úseky na testovanie pre jednotlivé časti obce, ktoré sú aktuálne  formou letáku distribuované občanom do ich poštových schránok. Pozorne si preto pozrite časové úseky pre testovanie odporúčané pre jednotlivé časti obce. Miestom testovania zostáva aj pre druhé kolo telocvičňa základnej školy.      

„Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ napísal vo svojom aktuálnom stanovisku Úrad vlády SR.

Ivan Barla, starosta obce


Miesto testovania:  Telocvičňa ZŠ, vjazd na školský dvor od východu od Nivy, VSTUP cez hlavný vchod do telocvične, VÝSTUP vedľajším vchodom (zo severnej strany)            

Čas testovania:  8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod. a 18:00 – 20:00,                  posledný odber vždy pol hodiny pred prestávkou resp. koncom

Priniesť so sebou: Občania nad 15 rokov – občiansky preukaz,
deti 10-15 rokov kartičku poistenca

Navrhnuté rozdelenie testovania podľa častí dediny :

1. Stará dedina – od námestia smerom na sever, popri kostole, ulica Hore radom, Na grante, Mucheje kút, Bacúreje kút, Poza Páleničku

2. Hlavná ulica cez dedinu od p. Jána Forgáča smerom dolu až po kaplnku

3. Nová ulica až po most, Pod stráňou, Ku družstvu

4. Hôrka od p. Ema Slobodníka po kaplnku a ulica Pod Bukovinou

Čas testovania pre jednotlivé časti obce:

Testovanie sobota 7.11.2020

Prestávky v testovaní: 12:00 – 13:00 a 17:00 – 18:00

ČASŤ OBCE

ČAS PRE TESTOVANIE

Vymedzenie oblasti

4 – Hôrka

8:00 – 10:30

Hôrka (Od p. E. Slobodníka po kaplnku), Pod Bukovinou

2 – Hlavná ulica

10:30 – 12:00

Ulica dedinou od p. J. Forgáča po kaplnku

3 – Nová ulica

13:00 – 16:00

Nová ulica po MOST, Pod Stranou, Ku družstvu

1 – Stará dedina

16:00 – 20:00

Stará dedina, Hore radom, Pálenička, Mucheje kút

 

 

 

Testovanie nedeľa 8.11.2020

Prestávky v testovaní: 12:00 – 13:00 a 17:00 – 18:00

ČASŤ OBCE

ČAS PRE TESTOVANIE

Vymedzenie oblasti

1 – Stará dedina

8:00 – 11:00

Stará dedina, Hore radom, Pálenička, Mucheje kút

2 – Hlavná ulica

11:00 – 14:00

Ulica dedinou od p. J. Forgáča po kaplnku

3 – Nová ulica

14:00 – 17:00

Nová ulica po MOST, Pod Stranou, Ku družstvu

4 – Hôrka

18:00 – 20:00

Hôrka (Od p. E. Slobodníka po kaplnku), Pod Bukovinou

Zo skúseností z prvého kola testovania, keď bolo otestovaných v sobotu 484 občanov a v nedeľu len 68 občanov, vás žiadame o zváženie zapojenia sa do testovania aj v druhý deň testovania, čo by prispelo k rozloženiu záťaže tak na odberový tím a malo vplyv aj na dĺžku čakania v rade na testovanie.

Spracovali: Ivan Barla starosta obce spolu s participujúcimi poslancami OZ

Komentáre sú uzavreté