Slávnostná hodová sv. omša ONLINE – 15.11.

Milí veriaci, v nedeľu 15. novembra budeme sláviť v našom kostole sv. Martina slávnostnú hodovú sv. omšu pri príležitosti 201. výročia posviacky nášho chrámu. Zjednoťme sa spoločne v modlitbách prostredníctvom tohto LIVE STREAMU a modlime sa za ochranu Podkoníc na príhovor nášho patróna sv. Martina. 

Sv. omša sa uskutoční za asistencie nevyhnutnej asistencie. Naši biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania.

Sv. omša ONLINE – 15.11. (nedeľa) o 9:00 – LINK:
https://youtu.be/3IztZiR3x6k

Komentáre sú uzavreté