Požehnané Vianoce

Prajem Vám všetkým požehnané a milostiplné vianočné sviatky.
Nech sú naplnené pokojom a porozumením.
Nech Vám aj celý nový rok prináša veľa zdravia,
šťastia a žitia vo vzájomnej úcte.

Ivan Barla, starosta obce

„Odhoďte zbrane a bojujte s láskou.“
( sv. Ján Pavol II.)

Komentáre sú uzavreté