Podkonické Vianoce ONLINE a zákaz bohoslužieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vydal 23. decembra 2020 vyhlášku, na základe ktorej sa zakazuje verejné slávenie bohoslužieb v okresoch Banská Bystrica a Brezno, teda sa to vzťahuje aj na našu farnosť. 

Počas nadchádzajúcich Vianočných sviatkov vám preto prinesieme viacero priamych prenosov z nášho Kostola sv. Martina v Podkoniciach. Začíname polnočnou sv. omšou a postupne vám prinesieme LIVE stream aj z ďalších sv. omší. 

Všetky prenosy nájdete na našom farskom YouTube a taktiež v tomto článku budeme postupne aktualizovať linky pred každým LIVE streamom. Naši biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania.

POLNOČNÁ SV. OMŠA – 25.12.2020 – 0.00
https://youtu.be/BbWnXqTCbdw

PRVÝ SVIATOK VIANOČNÝ – 25.12.2020 – 10:00 hod.
https://youtu.be/BrISQgOUkDE

DRUHÝ SVIATOK VIANOČNÝ – 26.12.2020 – 9:00 hod.
https://youtu.be/I2lPB2iU3nY

NEDEĽA – SV. RODINY – 27.12.2020 – 9:00 hod.
https://youtu.be/qqrmbUnyrrs

SV. SILVESTRA – ĎAKOVNÁ SV. OMŠA – 31.12.2020 – 16:00 hod.
https://youtu.be/Qaml4hwXUzY

P. MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK – 1.1.2021 – 10:00 hod.
https://youtu.be/Vry9BOLFOzs

 

Komentáre sú uzavreté